Simülatör Eğitimi | Simulation Training

21.02.2019 21:00

SCHOOL

Sürücü simülatörü, ehliyet alacak sürücü adaylarının trafikte karşılaşabileceği stres, heyecan ve yol şartları gibi zorlukları sürücü adayına yansıtarak bu zorlukların üstesinden gelmesini amaçlamaktadır.

Simülatörün en önemli görevi, trafikte sürücünün hata yapmasını artıran stres ve heyecan üstesinde gelmektir.

Bunu ise sürücüye bol bol tekrar yaptırarak sürücünün trafik akışına ve araç içindeki diğer şartlara adapte olmasını sağlar.

Sürücüleri trafikte karşılaştığı diğer bir durum ise hava şartlarıdır.

Sürücü elindeki kontrolü tamamen veya kısmi olarak kaybetmesi sonucu aracın nasıl tepki verdiğini gerçeğe yakın olarak sürücü adayına aktaran simülatör sürücü adaylarının tepkilerini ölçmektedir.

Bu ölçüm sayesinde sürücünün hata grafiğini çıkarıp sürüş sonrası analizi ile birlikte sürücü hatalarını değerlendirilmektedir.

Bu sayede sürücünün karşılaşmış olduğu değişik hava şartlarına uyum sağlaması ve nasıl davranması gerektiğini öğretilmektedir.

Şimdi ise uyku ve dikkatsizlik sonucu olacak durumları değerlendirelim, simülatörler algılayıcılar aracılığı ile sürücünün durumu hakkındaki analog bilgileri toplayarak sürücü dikkatini ve uyku durumu hakkında sürücüye dijital bilgiler verir ve sürücünün araç kullanmak için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı uyarı işaretleri ile sürücüye aktarmaktadır. 

Bu sayede sürücünün can ve mal kaybını en aza indirgemek hedeflenmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile  birlikte gerçekte var olan olayların, simülasyon ortamına aktarılması ile olaylara daha gerçekçi yaklaşılmakta ve öngörümüz yükselmektedir.

Bu sayede hem zaman hem de parasal olarak büyük kazanç sağlamaktayız.

Gerçeği ne kadar simülatör ortamına aktarırsak hayatımız daha iyi ve yaşanabilir olacaktır.

 

Sosyal Medya