Trafik Adabı

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisi.

06.11.2019

Sosyal Medya