Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

06.11.2019 21:00


Sitemizdeki tüm konu anlatımları sınavlarda çıkmış sorulardan derlenmiş olup konu anlatımları sonunda o konu ile ilgili çıkmış sorular yer almaktadır. Hemen hemen sınavda bu sorular ve benzerleri dışında soru sorulmamaktadır. E-sınav bölümü ise sadece kendi öğrencilerimiz içindir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız dileği ile...

İyi Çalışmalar ve Başarılar Dileriz. 


Burkulma:


Oynar (Hareketli) eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıdır. 

Eklemlerin zorlanması ile ortaya çıkan en hafif zedelenmedir.

  burkulma ilk yardım ile ilgili görsel sonucu

Burkulmalarda eklem sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmelidir.

 -----

Çıkık:

Oynar eklem yüzeylerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıdır.


 ------

Kırık:


Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.Burkulma ve çıkık hareketli (oynar) eklem yüzeylerinde, kırık ise kemik olan her yerde görülebilir. 

Oynar eklem yerleri ; El ve ayak bilekleri, diz, dirsekler , vs….. 

Kazazedelerde görülen kırık, çıkık, burkulma hareket sistemini ilgilendiren konulardır.

Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım uygulaması olarak yapılması gereken ilk şey yaralıya uygun pozisyon verildikten sonra hasar gören bölgenin sabitlenmesi yani hareketsizliğinin sağlanmasıdır. 

Kırıkların sabitlenmesi kırık kemik uçlarının hareket ettikçe batıp dokulara ve hayati organlara zarar vermemesi açısından önemlidir.

burkulma ilk yardım ile ilgili görsel sonucu

Burkulma, kırık ve çıkıklarda ağrı ve şişliği azaltmak için hasar alan bölgenin kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalı ve soğuk uygulama yapılmalıdır. (Buz konması, vs…)


-Kırıklara Verilecek Pozisyonlar-


Göğüs, Kaburga, Köprücük ve Kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonuna alınır.


Özellikle göğüs kemiği ve kaburga kırıklarında kırık uçların sırt üstü pozisyonu durumunda akciğer, kalp gibi önemli organlara batıp zarar vermesi muhtemeldir. Bu yüzden bu tür kırıklarda oturuş pozisyonu verilir.

Bilgi: 

Köprücük kemiği kırıkları omuz bölgesinden üçgen sargı bezi kullanılarak tespit edilir.

--------

Diğer tüm kırıklarda sırt üstü yatış pozisyonu verilir.


Özellikle Omurga ve omurilik kırıkları, kırılan bölgenin alt tarafında felç meydana getirebileceğinden en tehlikeli kırıklardır. Yaralının gerek arabadan çıkarılırken gerekse taşınırken baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına dikkat edilmeli, bu yüzden en az 3 kişi ile taşınmalı, dikkatlice sırt üstü sert bir zemine yatırılmalı ve acil yardım ekibi gelinceye kadar hiçbir şekilde hareket ettirilmemelidir.


Omurga yaralanmalarında yaralı kesinlikle oturtulmamalı ve sedye kullanımı tercih edilmelidir.

yaralanmalarda boyunluk ile ilgili görsel sonucu

Gene boyun omurlarında yaralanma olduğu düşünülen bir kazazede araçtan mutlaka boyunluk takılmış olarak çıkartılmalı, hiçbir şekilde boyun hareket ettirilmemelidir.


 Atel:

kırıklarda atel uygulaması ile ilgili görsel sonucu 

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermemesi için kırık bölgesini hareketsiz hale getirmeye yarayan düz nesnedir.

Uyarı:

Köprücük kemiği, kaburga ve kafa kemiği kırıklarında atel uygulanmaz.

----- 

Ayak kemiği kırıklarında atel uygulanması:


Diz ile ayak arasında ki kemiklerde kırık varsa uygulanacak atelin boyu topuktan kalçaya kadardır.

-----


Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa topuktan koltuk altına kadar iç ve dış yandan atel tespiti yapılmalıdır.

-----


Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında iki bacak arasına yumuşak malzeme konularak bacaklar birbirine bağlanır.

----- 

Kol kemiği kırıklarında atel uygulanması:


Ön kol kemiği kırıklarının atelle tespitinde ön kol boyna kol ile 90 derecelik açı yapılarak açılır.

 Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunamaz ise ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp tespit edilir.

Kol (Pazı) kemiği kırıklarında atellenen kol, geniş bir sargı bezi ile karşı taraf koltuk altına bağlanır.


Aşağıdaki SORU BANKASI butonunu tıklayarak bu konu ile çıkmış soruları çözebilirsiniz.

>> SORU BANKASI

Sosyal Medya