Nasıl Ehliyet Alınır !

02.01.2024 13:19

Nasıl ehliyet alınacağını bilmiyorsunuz!!!

İlk işlem olarak nüfus cüzdanınızla birlikte iyi referansları olan, güvenirliğine ve eğitimine inandığınız bir sürücü kursuna başvurup müracaatınızı yapıyorsunuz.

Kurs seçimi yapmak için fiyat araştırması yapmakla zaman kaybetmeyin!

Çünkü artık sürücü kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taban fiyat uygulamasına geçilmiştir.

Tüm sürücü kursları hem maliyetlerin yüksekliğinden dolayı dönebilmek hem de ciddi cezai müeyyidelere mahsur kalmamak için bu ücretlere uymak zorundadır.

Daha sonra kursunuzun size tebliğ ettiği en son tarihe kadar aşağıda yazılı olan belgeleri tamamlayıp kursunuza götürüyorsunuz.

Kurs dönemleri her ayın 10'unda sona ermekte olup bu tarihten önce aşağıdaki evrakları tamamlamanız gerekmektedir. 

Uyarı: 

Artık ister araba ehliyeti için olsun isterse motosiklet ehliyeti için olsun otomatik veya manuel araç arasında seçim yapma şansınız vardır. 

Manuel araç tercih edersiniz aldığınız sürücü belgesi ile otomatik araç kullanabilirsiniz.

Otomatik tercihi edenler ise sadece otomatik araç kullanabilirler.

Ona göre tercihinizi belirleyip baştan başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Manuel araç başvurusunda bulunanlar eğer isterlerse elektronik sınava girmeden önce tekrar otomatik vites değişikliğinde bulunabilirler.

Uyarı: Sınava girdikten sonra değişiklik yapılamaz.


Sürücü belgesi için gerekli evraklar;

İki (2) adet biometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi veya 2. kademe okur yazar belgesi

Sürücü olabilir sağlık raporu

Adli Sicil belgesi

--------

Yabancı uyruklu vatandaşlar için istenen evraklar;

Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

Türkiye’de 6 aydan fazla kalacağını gösteren ikamet belgesi veya öğretim vizesi

Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

Adli sicil belgesi

İki (2) adet biometrik fotoğraf

Sürücü olabilir sağlık raporu

Emniyetin vermiş olduğu TC numarası


Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

Ehliyet için aranan şartlar, başlıklar altında toplandığında 5 grup şeklinde bir liste ortaya çıkmaktadır.

Yaş şartı

Eğitim şartı

Adli sicil şartı

Sağlık şartı

Sınav şartı

--------

Ehliyet Almak için Yaş Şartları

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için istenen minimum yaş sınırı 16’dır.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için 18 yaşınızı doldurup 19 yaşından gün alıyor olunmalıdır.

A sınıfı ehliyet için istenen yaş 20’dir.

C, CE, D1 ve D1E ehliyetleri için isteyen yaş 21’dir.

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş 24’tür.

--------

Ehliyet Almak için Eğitim Şartları
Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının en az ilkokul 4. sınıfı bitirmiş olması gereklidir.

İlkokul mezunu olmayanlar Halk eğitim merkezine başvurarak 2. Kademe okuryazar belgesi alarak ehliyete başvurabilir.

Eğer öğrenim belgenizi bulamıyorsanız okuduğunuz okullardan temin edebilir ya da öğrenim durumunuza göre e-devlet üzerinden çıktı alabilirsiniz. 

--------

Ehliyet Almak için Adli Sicil Şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ehliyet başvurusunda adli sicil belgesini istenir. 

Kapsamlı olarak anlatılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. Maddesine göre özetlemek gerekirse:

Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191. maddelerinde belirtilmiş suçları işlememiş olmak,

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin 7. fıkrasındaki suçları işlememiş olmak,

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 2. ve takip eden fıkralarındaki suçları işlememiş olmak gerekir. 

Adli sicil belgesini bulunduğunuz ilçelerdeki adliye binalarından yada e-devlet üzerinden çıktı alarak temin edebilirsiniz.

--------

Ehliyet Almak için Sağlık Şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak her sürücünün belirli sağlık şartlarını taşıması gerekmektedir. Sürücü kursuna başlarken ve ehliyet belgesi için başvuru işlemlerinde, belirli kurumlardan alınan sağlık raporu teslim edilir. Ehliyet yenileme işlemlerinde de güncel sağlık raporu belgesi istenir. 

Ehliyet alırken gereken sağlık raporunun alınabileceği kurumlar aşağıdaki gibidir:

Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri (Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri tıp fakülteleri)

Aile sağlığı merkezleri (Aile hekimleri)

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel muayenehaneler.

İl dışından alınan sağlık raporları da geçerlidir.

Hangi Hastalıklar Ehliyet Almaya Engeldir?

Zeka Geriliği Olanlar (IQ su 79'dan küçük olanlar) ehliyet alamaz.

Bunama ve sürekli duygu durum bozukluğu olanlara ehliyet verilmez.

Her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamaz.

Hayati önemi olan organ yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez.

Tedavi edilemeyen ve kontrol edilemeyen baş dönmesi rahatsızlığı olanlara ehliyet verilmez.

Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını yüzde 50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmez.

Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini yüzde 75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi alınamaz.

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlara ehliyet verilmez. 

Bilgi:

Renk körleri koşulsuz ehliyet alabilir.

Sadece tek gözü görmeyenler ehliyet alabilir.

Gece körlüğü olanlar ehliyet alabilir fakat gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilir.

İşitme ve denge kaybı (günlük hayatı kısıtlayan), Baş dönmesine sebep olabilecek hastalığı olanlar, hipoglisemik derece de şeker hastalığı olanlar uzmana yönlendirilerek ve karara bağlanarak ehliyet alabilir.

--------

Ehliyet Almak için Sınav Şartları

Ehliyet alabilmek için tüm şartları tamamladıktan sonra kursiyerler sınavdan geçilir.

Bu sınav iki aşamalı olmaktadır.

İlk aşama elektronik ortamda ve çoktan seçmeli olup 4 farklı konudan sınava girilir.

Bu sınavda başarılı olunduktan sonra son aşama olan uygulamalı direksiyon sınavına tabi tutulur.

Kursiyer ekstra olarak herhangi bir ehliyete sahipse ve farklı bir sınıf ehliyet almak istiyorsa aşağıdaki şartlara göre sınav durumu değişiklik göstermektedir:

M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı ehliyet alınmak istiyor ve başka ehliyeti yok ise iki aşamalı ehliyet sınavına girilmesi gerekmektedir.

Eğer herhangi bir ehliyeti var ve başka sınıf bir ehliyet almak istiyorsa e-sınav'dan muaf olup direksiyon sınavına girmesi yeterlidir.

Teorik ve Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet Sınıfları

M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı sürücü belgeleri

Sadece Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet Sınıfları

A, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE ve D1E sınıfı sürücü belgeleri

DİREKSİYON

Evraklarınızı tamamlayıp kaydınız tamamlandıktan sonra kursunuzun size bildirdiği tarihte teorik dersleriniz başlayacaktır. Genelde bu dersler dönem açılışı bitiminde ayın 11'i gibi başlar ve yaklaşık 7-8 gün sürer.

Dersler bitmeden önce elektronik sınava girmeniz mümkün değildir.

Derslerin bitiminde size tebliğ ettiği tarihte e-sınav harcı olan 400 TL’yi Halk bankası veya Ziraat bankası şubelerinin ATM'lerinden birine M.E.B elektronik sınav hesabına yatırdıktan sonra sınav tarihiniz belli olur ve artık elektronik sınav aşamasına geçilmiş olunur.

E-sınav Ücreti Ne Kadar?

E-Sınav Ücreti: 400 TL

Nereden Ödeyebilirim!

Ziraat Bankası ATM’lerinden

Nasıl Yatırırım?

Şu Basamakları İzleyin

 Kartsız İşlem

Ödeme İşlemleri

Eğitim/Sınav Ödemeleri

M.E.B Ödemeleri

Elektronik Sınavı Seçin

TC Kimlik Numaranızı Girin

Telefonunuzu Yazın

Parayı Bölmeye Yerleştirin

Makbuzunuzu Alın

Derslerin bitiminden sonra yaklaşık 15 gün içinde elektronik sınava girmeniz mümkündür..

Sınav sonucu aynı gün sınav bitiminde belli olur.

Uyarı:

Elektronik sınavdan kalma durumunda ise daha sonraki sınav için tekrar 400 TL yatırılmak zorundadır.

Ama tekrar sınav tarihi alabilmek için en az 15 gün geçmesi zorunluluğu vardır. Bu 15 günlük süre içinde istediğiniz zaman e-sınav harcı olan 400 TL yi yatırabilirsiniz. 

Elektronik sınav hakkı 4 tür. 

45 gün içinde harç yatırılıp tekrar randevu alınmazsa 1 hakkınız gitmiş sayılır.

Sınavlardan birine sağlık sebebiyle katılamamanız durumunda sağlık raporu alarak bir hak daha kazanabilirsiniz.

Ama sınavlar boyunca sadece 1 kez rapor kullanma hakkınız vardır.


Elektronik sınavdan başarılı olma durumunda kursunuz tarafından belirtilen tarihte direksiyon dersleriniz başlar ve günde 1 saatten 12 ders veya günden 2 saatten 6 ders şeklinde toplam 12 saat direksiyon eğitimine tabii tutulursunuz.

Bazı kurslar bu eğitimi günlük 50 dakikadan 14 ders şeklinde de verebilmektedir.

Daha sonra bulunduğunuz il veya ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen tarihte direksiyon sınavına tabi tutulursunuz.

Sınava girebilmek için sınavdan en geç bir (1) hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yatırılmak üzere 750 TL direksiyon sınav harcını kursunuza bırakmanız gerekmektedir.

Uyarı:

Direksiyon sınavından kalma durumunda kalan kursiyerler gene 750 TL direksiyon sınav harcı ve bunun yanında iki saat ders ücreti ödemek zorunda kalırlar. 

Bu iki saat direksiyon eğitimi sisteme girilmeden tekrar sınava giriş yapamazlar.

Direksiyon sınav hakkı 4 tür. 

Direksiyon sınavından 4 defa kalmanız durumunda kayıtlı olduğunuz kursa tekrar başvurmanız halinde ücreti karşılığında hem yeni bir 4 hak kazanır hem de isterseniz şanzıman değişikliği yapabilirsiniz.

Örneğin manuel araç ehliyeti için yazıldıysanız bunu otomatiğe çevirebilirsiniz.

Yalnız dikkat etmeniz gereken müracaat için süre kısıtlaması olup en geç 50 gün içinde tekrar müracaatınızı yapmış olmanızdır.

Sınavlardan birine sağlık sebebiyle katılamamanız durumunda sağlık raporu alarak bir hak daha kazanabilirsiniz.

Ama sınavlar boyunca sadece 1 kez rapor kullanma hakkınız vardır.


Bu sınavı da başarı ile geçen adaylar taşıt sürücü sertifikası almaya hak kazanırlar.

Daha sonra sertifikanız ile diğer evraklarınızın bulunduğu dosyayı kursunuzdan alarak bağlı bulunduğunuz Nüfus idaresine başvurarak evraklarını ehliyete dönüştürmeniz gerekmektedir.

Uyarı:

Alınan bu sertifikayla araç sürmeniz kesinlikle mümkün değildir.

Araba sürebilmek için ehliyetin olması gerektiği bilinmelidir.

Sertifikanın ehliyete çevrilme süresi direksiyon sınavının kazanıldığı tarihten itibaren 2 senedir.


Ehliyet Sertifikası İle Trafiğe Çıkma Cezası

Maddi olarak ödenmesi gereken bu cezanın bedeli 2017 yılında 876 TL iken, 2018  ve 2019 yılında bu miktar 1.002 TL olarak değiştirilmiştir.

Para cezasını en kısa sürede ödeyen adaylara ise % 25 oranında bir ceza indirimi yapılmaktadır.

Ehliyet sertifikası ile trafiğe çıkan adaylara az önce belirtmiş olduğumuz cezai yaptırım uygulanırken, eğer sertifika ile trafiğe çıkan kişinin kullandığı araç kendine ait değilse aynı ceza araç sahibine de uygulanmaktadır.

Yani bu durumda hem ehliyet sertifikasına sahip olan sürücü pozisyonundaki kişi hem de araç sahibi aynı cezaya maruz kalır.

Bunun yanı sıra kişi sertifika süresi dolmuş şekilde araba kullanırsa bu sefer ehliyetsiz araba kullanma cezası uygulanır ki ceza iki katına çıkarılır.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, 2019’da Trafik Ceza Kanunu’nun 36. maddesi 3a şıkkına göre 2.496 TL, peşin öderseniz 1.872 TL dir.

Eğer kullandığınız aracın sahibi siz değilseniz, sahibine de tescilli plaka üzerinden aynı miktarda ceza kesilir.


Dosyasını sürücü kursundan alan aday dosya içinde eksik belge olup olmadığını kontrol etmelidir.

Dosya içinde bulunması gereken evraklar:

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Sertifika

Sağlık raporu

Öğrenin belgesi fotokopisi

Adli sicil belgesi

İki (2) Biyometrik resim

Harç ödemesi yaptığınızı gösteren makbuz

Uyarı:

Sağlık raporu ve sabıka kaydı alınma tarihi 2 seneyi geçmemelidir.

Eğer geçmiş ise eskileri atılmadan yenileri yeniden alınıp dosyaya eklenmelidir.

Nüfus cüzdanınızda kan grubunuz yazıyorsa, eski kan grubu kartınız varsa veya daha önceden ehliyetiniz varsa kan grubu kartına gerek yoktur. 

Dosyanızı kaybetmeniz halinde kursunuza başvurup sertifika zayii belgesi almanız ve diğer evrakları tekrar toplamanız gerekmektedir.


harç

En son aşama ise en yakın nüfus müdürlüğünden randevu almak, sonrasında sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve polis vakıf ücretinin toplam ücretini tek ücret olarak Halk Bankası veya Ziraat Bankası ATM'lerinden birine veya PTT şubelerinden yatırarak aldığınız harç makbuzunu dosyanın içine koyduktan sonra randevu günü ve saatinde nüfus müdürlüğünde bulunmaktır. Makbuzu kaybetmeniz durumunda sıkıntı yapmayın nüfus müdürlüğünde yatırdığınız sistemde görülecektir. Başka illerde ki herhangi bir nüfus müdürlüğünden de randevu alınıp ehliyet çıkartabilirsiniz.

 

2024 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

 

 

A Sınıfı için

2528,40 TL

 

B Sınıfı için

5165,45 TL

C ve D Sınıfı için

7803,50 TL

Halk ve Ziraat Bankası ATM’lerinden veya PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

 

HALK BANKASI ATM'Sİ

PARA YATIRMA BASAMAKLARI

ZİRAAT BANKASI ATM'Sİ 

PARA YATIRMA BASAMAKLARI

 

Giriş

Kartsız İşlemler

Fatura ve Ödemeler

Ödeme İşlemleri

Diğer Ödemeler

Vergiler ve Resmi Kurumlar

Sürücü Belgesi Ödemeleri

Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme

İlk Başvuru ve Sınıf Ekleme

Sürücü Belgesi İşlemleri

Ödeyeceğiniz Sınıfı Seçin

İlk Başvuru/Sınıf Ekleme

TC Kimlik Numaranızı Girin

Ödeyeceğiniz Sınıfı Seçin

Nakit’e Basın

TC Kimlik Numaranızı Girin

Parayı Bölmeye Yerleştirin

Parayı Bölmeye Yerleştirin

Makbuz Almayı Unutmayın

Makbuz Almayı Unutmayın

NASIL RANDEVU ALINIR!!!

https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden veya 199’u arayarak Nüfus Müdürlüğünden randevu alabiliriniz.


Randevu almak için 199'u arayabilir veya internet üzerinden randevu alabilirsiniz.

>> EHLİYET RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Randevu günü dosyanızda herhangi bir eksik yoksa ehliyet bilgileriniz gün içerisinde e-devlet'e düşer, oradan çıktı alıp araç kullanabilirsiniz.

Siz bu belge ile araç kullanırken 15 gün içinde ehliyetiniz posta yolu ile elinize ulaşacaktır.

Fakat unutulmaması gereken şey iki (2) sene boyunca aday sürücü statüsünde araba kullanacak olmanızdır.

Bu süre boyunca tek başınıza araba kullanabilirsiniz.

İki sene sonunda ehliyetiniz değişmeyecek, sadece Emniyet Müdürlüğünün sistemden aday sürücü ibaresi düşecektir.

Bu iki sene boyunca alkollü araç kullanmanız veya toplam 3 ceza yemeniz durumunda ehliyetiniz iptal olup sınavlara baştan girmeniz gerekecektir. 

Alkolden ehliyeti iptal olanlar kursa başvurup tekrar sürücü ehliyeti alabilmek için 6 ay beklemek zorundadır.

DİREKSİYON

Sosyal Medya