Kurumlar ve Tanımlar

Geçiş hakkı; yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

05.11.2019

Trafik Kazaları ve Cezaları

Sürücü belgesinin alınmasında, tescil ku¬ruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar hakkında 2 aydan 3 aya kadar ...

05.11.2019

Ehliyet Sınıfları

B sınıfı sürücü belgesine sahip sürücü kendi sınıfı dışında sadece F sınıfı Traktör kullanabilir.

05.11.2019

Trafik Işıkları

Kırmızı ışıktan sonra (veya birlikte) yanan sarı ışık sürücüye yolun trafiğe açılmakta olduğunu bildirir.

05.11.2019

Trafik Levhaları

Tehlikeli uyarı işaretleri o bölgeden yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildiren levhalardır.

05.11.2019

Tescil, Sigorta ve Muayene

Tescilli bir aracı satın alan veya devir alan kişi ilgili trafik tescil kuruluşuna 1 ay içinde müracaat etmek zorundadır.

05.11.2019

Sosyal Medya