Alkolden Ehliyeti Kaptırmak

19.12.2019 21:00

SCHOOL

PROMİL SINIRI NE KADAR?

Trafikte hususi araç sürücüler için 0.5 promil, ticari araç sürücüleri için 0.2 promil sınırı bulunmaktadır.

Eğer, trafikte alkollü bir şekilde yakalanan sürücünün promil değeri 1'in üzerinde ise mahkemece kişiye dava açılır ve yargılananlar TCK 179. maddeye göre ceza alır.


Alkollü araç kullanımı trafikte yaşanan en tehlikeli durumlardan bir tanesidir.

Kişi, kendisi ile beraber trafikte olan bütün herkesi tehlikeye atmaktadır.

Alkol alarak trafiğe katılacak birisi bütün bunları göz önüne koymalı ve bu hayati tehlikeye rağmen trafiğe katılmalıdır.

Alkollü bir şekilde trafikte emniyet güçlerine yakalanan kişi ya da kişiler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıyadır. 

Peki, alkollü araç kullanma cezası ne kadardır?


-ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI-

Trafik Kanunu'nda en ağır cezaların bir bölümü trafik cezalarını kapsamaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı" başlığı ile yayınlanan 48' inci maddesinde; "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır" ibaresi bulunmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Alkol ve uyuşturucu testi yaptırmaya itiraz edenler ise 3516 TL para cezasına çarptırılır.

alkollü araç kullanma ile ilgili görsel sonucu

Emniyet güçlerinin yaptıkları tespit neticesinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 1228 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.

----------

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 1539 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle alınır.

Bu sürücüler İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından çıkarılan yönetmelik gereğince sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine gönderilir.

----------

Alkollü bir şekilde trafikte üç veya üçten fazlasında yakalanma durumunda ise, 1973 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

İlgili sürücü psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur.

alkollü araç kullanma ile ilgili görsel sonucu

Sosyal Medya